teen-954378__340

 

Varför behövs Första Hjälpare?

Psykisk ohälsa är så utbrett idag i vårt samhälle. Alla kan vi drabbas av psykisk ohälsa gammal som ung, man som kvinna, yrkes- och tjänstemän likväl helt ”vanliga Svenssons”. Ingen är förskonade. Därav så behöver vårt samhälle också fler Första Hjälpare som har fått lära sig att se tidiga tecken/symtom på att psykisk ohälsa är på gång och som snabbt kan ge det stöd och vägledning som den drabbade behöver eller för att hjälpa honom/henne till rätt professionell hjälp.

Studier visar…

  • Ju längre en person väntar med att söka hjälp desto svårare kan det bli att återhämta sig/tillfriskna från psykisk ohälsa.
  • Första hjälpen från en kunnig allmänhet kan absolut ha en avgörande roll för möjligheten för tidiga insatser
  • Det är viktigt att den som drabbats av psykisk sjukdom får stöd och hjälp av sin närmaste omgivning; arbetskamrater/chef, familj, eller vänner, även under sjukdomstiden. Det har också betydelse för att personen ska vilja söka hjälp, genomföra en behandling och återhämta sig
  • Ibland vet man inte vart man ska söka hjälp, då är det viktigt med en kunnig allmänhet som kan lotsa en vidare till rätt instans.

Kunskap slår hål på attityder och fördomar tillsammans kan vi göra skillnad!

Boktips! Första hjälpen för känslor - En bok som berättar om de absolut tidigaste tidiga åtgärder där Psykologen Guy Winch lär ut hur du på egen hand bäst behandlar små känsloskador och om bästa sätten att snabbt få dem att läka  - utan onödiga komplikationer.