Första Hjälpen till Psykisk Hälsa

(ungdom – vuxen – äldre)

Bild_kursböcker

Den psykiska ohälsan i samhället ökar såväl bland yngre som äldre. Kursen Första hjälpen till psykisk hälsa vänder sig till alla som är intresserade av att lära sig mer om hur man hjälper sina medmänniskor vid psykiska kristillstånd. Det kan handla om personer du träffar på jobbet, i skolan, föreningen eller någon annanstans i vardagen.

Efter utbildning erhålls ett intyg som Första Hjälpare. Vi ser helst 8 till 20 deltagare per grupp.

Kursinnehåll

Första Hjälpen-programmet innehåller två hela utbildningsdagar. Det omfattar bland annat

  • de vanligaste psykiatriska diagnosgrupperna
  • tecken på olika slag av psykiskt lidande
  • vägledning för att upptäcka, ta kontakt och hjälpa till på rätt sätt.

En viktig del är hur vi känner igen och kan gripa in vid akuta kristillstånd som exempelvis självskadebeteende och självmordsnärhet.

Så här arbetar vi på kursen:

  • teori
  • gruppövningar
  • Första Hjälpens handlingsplan
  • film

Cirka ett halvår efter avslutad kurs bjuder vi in till en gemensam Återträff där vi reflekterar tillsammans kursen och dess användningsområde, ser film samt får deltagarna ta del av två personliga berättelse om erfarenhet av psykisk ohälsa om bemötande och återhämtning.

Vi har också möjlighet att komma till din arbetsplats för att hålla kurser. För mer information, kontakta oss gärna.

Datum för våra Öppna kurser hittar Du här
UNGDOMVUXENÄLDRE

Vill du att vi kommer och utbilda personal inom din verksamhet så kontakta oss gärna.

LÄS MER OM MHFA-UTBILDNINGEN

 


 Vi har gått Första Hjälpen-kursen till Psykisk Hälsa: