Instruktörer Första hjälpen till Psykisk hälsa

Vi MHFA-instruktörer (Mental Health First Aid) är utbildade av Karolinska Institutet i Stockholm under en två-veckors period i utbildningen Första Hjälpen till Psykisk Hälsa med inriktning ungdom, vuxen och äldre.


Jouanita, en av våra instruktörer första hjälpen till psykisk hälsaJouanita Törnström

Jag är legitimerad Sjuksköterska med vidareutbildning i Medicin/Kirurgi och Psykiatri. Började jobba som föreläsare 2005 efter att ha kommit ut med min första bok: Ansiktet bakom masken – om att vara borderline. År 2006 började jag hålla utbildningar för Riksförbundet för Social och Mental Hälsa (RSMH) i kurser som Bättre bemötande och Återhämtningsinriktat arbetssätt. År 2012 startade jag utbildningsföretaget TÖRNSTRÖM Återhämtningskonsult inom psykiatri.

Jag har egen erfarenhet av psykisk ohälsa som jag sedan 2008 är helt återhämtad ifrån. Diagnoserna var ångest, ätstörning, svår depression samt Borderline (Emotionell Instabil Personlighetsstörning).

På fritiden älskar jag att göra något familjärt i någon form av upplevelse. Älskar också att ”dona” i mitt växthus och i trädgården och gläds när jag har möjlighet att ha en återhämtningsstund vid min fontän.

Jag är en av huvudinstruktörerna som kommer till Er i er verksamhet och utbildar i Första Hjälpen. Med mig har jag alltid en mycket duktig, väl erfaren kollega och Instruktör, vilket blir någon av nedan angivna följande Instruktörskonsulter.


Våra instruktörskonsulter

VERONICA MALM

 VeronicaM

Verksam: Instruktör och verksamhetsutvecklare på SeSam Uppsala
Program: Ungdom/Vuxen/Äldre:

Henrik Söder
Henrik Söder2

Verksam: Instruktör, kursledare/föreläsare och egenföretagare, Stockholm
Program: Ungdom/Vuxen/Äldre

Brita Modig

BritaM

Verksam: Instruktör och utbildare på Riksföreningen Attention, Stockholm
Program: Ungdom/Vuxen/Äldre

KARIN MARKERYD

karin-markeryd

Verksam: Instruktör, Stress- och Avspänningspedagog och egenföretagare, Stockholm
Program: Ungdom/Vuxen och Äldre

Åsa Höij
asa-h

Verksam: Instruktör, kursledare/föreläsare och egenföretagare, Stockholm
Program: Ungdom/Vuxen/Äldre

 

Catrin Fryklund
catrin

Verksam: Instruktör och handläggare på Allmäna Arvsfonden, Stockholm
Program: Ungdom/Vuxen