Deltagare från Första Hjälpen kurs hos Musketörerna (1)

Bild: Första Hjälpen-kurs deltagare hos Musketörerna i Stockholm,
Fotograf: Henrik Söder

 

Vad var det bästa med utbildningen?

”Tydliga exempel (samtal och filmer) som ökar min förmåga att agera proffsigt som 1:a hjälpare”

”Värdefull information hur man skall bete sig vid första hjälpen till psykisk hälsa”

”Att uppdatera kunskap som jag redan hade. Viktigt att ”spräcka” myten om psykisk ohälsa (=farlig)”

”Klart och tydligt, enkelt att förstå med en tydlig röd tråd”

”Temat! Att få lära sig att få bidra/hjälpa som första hjälpare!”

”Filmerna var nyttiga, reflekterande över hur jag själv är. Bra att få ihop kunskapen man har i punktform – lättare att komma ihåg”

”Tydlighet, upprepning”

”Boken & filmerna samt diskussionerna i gruppen”

 

Är det något i utbildningen du tror att du kommer att få nytta av?

”Ja! Stärk självförtroende och kunskap om bemötande vid suicid och psykos”

”Kommer säkert att ha användning av det mesta på ett eller annat sätt förr eller senare”

”Jag tror jag kommer få nytta av hur jag ska bemöta en situation från utgångsläget och samtidigt en tydligare bild av vad jag kan / bör åstadkomma”

”Ja, allt på olika sätt. Kommer in i mitt hjärnkollsuppdrag, volontärjobb på MIND som medmänniska”

”All info. Första hjälpen – logiskt strukturerat”

”Allt”

”Ja det är mycket. Kommer att utveckla mitt arbete på många sätt”

”Ja självklart!”