Återhämtning från psykisk ohälsa är möjligt

De flesta människor som drabbas av psykisk ohälsa återhämtar sig helt eller delvis. Att återhämta sig betyder inte att man nödvändigtvis är fri från alla symtom utan kan även innebära att man kan hantera dem och leva ett acceptabelt liv. Bland läkare, vårdpersonal och även bland dem som själva har psykiska problem finns en utbredd pessimism om möjligheterna att återhämta sig.
Boken Vad hjälper? Vägar till återhämtning från svåra psykisk problem av Alain Topor som är leg. psykolog, fil dr och chef för FoU-enheten vid Psykiatrin Södra inom Stockholms läns sjukvårdsområde tar upp om detta i sin bok som vi rekommenderar varmt. I boken får du ta del av vad är det som är viktigt och betydelsefullt för att en person med psykisk ohälsa ska kunna återhämta sig. Vad kan de själva göra och vad kan andra göra som de professionella och anhöriga?

Som Första Hjälpare kan din insats ha en stor betydelse för den som mår psykiskt dåligt och för att han/hon ska kunna återhämta sig. Den som drabbas av psykisk ohälsa kan t. ex vara din vän, din kollega, ditt barn eller granne. Vad gör du då?
Eller har du någon gång känt att du skulle vilja gå fram till en person som du ser mår dåligt, kanske ute på stan men inte vågat för att du inte vet hur du skulle bemöta honom eller henne?
”Vad ska jag säga? Och vad kan jag göra? är kanske tankar du tänker. Detta är väldigt vanligt.

Kunskap ger många gånger en styrka, mod, kraft att våga göra det som man egentligen vill göra men kanske inte alltid vågar. Kunskap slår också hål på de myter och fördomar som vi många gånger har.
Några av våra kursdeltagare som har gått våra kurser har berättat på kursdag 2 och på återträffarna att efter kursdag 1 så kände de att den kunskapen den fick redan då hade stärkt dem och gett dem mod att finnas där för en person i deras närhet som mådde dåligt. De fanns där för honom/henne på ett sätt som de inte annars hade vågat. Kursen gav dem mod att våga bemöta och vägleda den drabbade till rätt hjälp. Viktiga faktorer för återhämtning från psykisk ohälsa. Det är ett resultat av att vara Första Hjälpare!

/Instruktör Jouanita Törnström

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *